Informatie over VAAC

De Vereniging van Aangewezen Accountancyscholen (VAAC) is een samenwerkingsverband waarin zich alle door de overheid erkende niet-bekostigde opleiders verenigd hebben die een door de NVAO geaccrediteerde opleiding HBO Accountancy en/of een door de CEA aangewezen theoretische deel van de post-HBO opleiding tot Accountant-Administratieconsulent (AA) aanbieden.

Onder opleiders vind je de opleiders die zijn vertegenwoordigd in de VAAC. Een belangrijke taak van de VAAC is de kwaliteit van de opleiding te waarborgen en aan te passen aan veranderende actuele situaties.

Naast leden kent de VAAC ook aspirant-leden. Deze opleiders beschikken nog niet over een geaccrediteerde opleiding HBO Accountancy en/of een door de CEA aangewezen AA-opleiding. Binnen twee jaar dienen deze opleiders aan deze eisen te voldoen.

De VAAC voert in het kader van de uitoefening van zijn taken overleg  met onder meer de NBA (Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants) en de CEA (Commissie Eindtermen Accountantsopleiding). Voor meer informatie klik op Informatie CEA en NBA.

Informatie over de examens vind je onder Informatie over examens.