Carrièremogelijkheden

Ondernemen is een vak. Om succesvol te ondernemen is het plannen van geldstromen van cruciaal belang. Als (assistent-)accountant weet je alles over de (complexe) geldstromen in en rond een bedrijf. Hoeveel geld komt er binnen en hoeveel gaat er uit? Hoe is de administratie georganiseerd? Hoe wordt er omgegaan met de cijfers? Je bent een vertrouwenspersoon voor het bedrijf waar je werkt. Het spreekt dan ook voor zich dat je integer en kritisch bent en goed met mensen om kunt gaan.

Het beroep (assistent-)accountant in de praktijk

Hoe goed of slecht het ook gaat met de economie, aan een goed opgeleide accountant is altijd behoefte. Maar dat is niet de enige reden waarom accountant een populair beroep is. Bedrijven en instellingen moeten elk jaar verantwoording afleggen over de financiële resultaten van het afgelopen jaar (de jaarrekening).

Ook zorg jij als (assistent-)accountant dat alle financiële informatie op orde is. Je vervult dus een sleutelrol bij de bedrijfsvoering van je klanten. En die kunnen weer variëren van kleine ondernemers tot en met grote multinationals.

Je werkzaamheden als assistent-accountant zijn zeer gevarieerd. Allereerst voer je de administratie, stel je begrotingen op en bewaak je het budget. Daarnaast kunnen je taken bestaan uit het opstellen of controleren van de jaarrekening en het doen van de belastingaangifte. Maar je vervult ook de rol van adviseur.

Met je bachelordiploma Accountancy kun je alle kanten op. Zo kun je bijvoorbeeld aan de slag als assistent-accountant of als cliëntbeheerder bij een accountantskantoor, op de interne accountantsdienst van een groot bedrijf of bij de overheid. Daarnaast behoren functies als assistentcontroller of medewerker administratieve organisatie bij een klein accountantskantoor of op een ministerie tot de mogelijkheden. Als je eenmaal een tijdje als accountant werkt, merk je vanzelf welke sector het beste bij je past. En na verloop van tijd kun je jezelf specialiseren, of doorgroeien in een managementfunctie.

Als AA-Accountant vervul je een speciale rol in het bedrijfsleven. Jouw oordeel is doorslaggevend. Aan een accountant worden dan ook hoge eisen gesteld wat integriteit, vertrouwelijkheid en onpartijdigheid betreft. Niet voor niets is de beroepsnaam accountant beschermd. Na de post bacheloropleiding AA-Accountant en het afronden van de praktijkopleiding mag je je accountant noemen en AA als titel voeren. Je kunt je zelfstandig vestigen en als onafhankelijk controleur en adviseur aan de slag gaan. Meer informatie over het beroep van AA-Accountant vind je op www.nba.nl