Nieuws

Bericht bestemd voor studenten van de post hbo AA opleiding

Wijzigingen in het vak Audit & Assurance II en III
Met ingang van september 2010 wordt de inhoud van het programma Audit & Assurance II en III (voorheen LAC 2A en 2B ) aangepast naar de nieuwe eindtermen voor accountantsopleidingen. Deze herziening betreft een nadere aansluiting bij de hedendaagse uitgangspunten voor accountantscontrole en het programma van de Commissie Eindtermen Accountantsopleidingen (CEA).

De nieuwe eindtermen voor de accountantsopleidingen in Nederland zijn een jaar geleden ingevoerd. Ten tijde van de invoering van het nieuwe programma was er onvoldoende literatuur beschikbaar op het gebied van Audit & Assurance. Daarom is vorig jaar besloten om de invoering van het nieuwe programma uit te stellen en tijdelijk het programma van het oude LAC 2A en LAC 2B aan te houden voor Audit & Assurance II (LAC 2A) en Audit & Assurance III (LAC 2B).

Nu, een jaar later, wordt het nieuwe programma aangepast naar de eindtermen van de CEA. Het programma zal zich richten op de behandeling van de controlestandaarden en de moderne controleaanpak en wijkt qua onderwerpen niet essentieel af van het huidige programma. De wijziging heeft vooral betrekking op een herschikking van onderwerpen. Gezien de inhoud van de controle standaarden wordt de nadruk gelegd op de analytische controleaanpak die gebaseerd is op de risicobenadering. Deze methode is gebaseerd op de aanpak van de jaarrekeningcontrole zoals deze in de VS al enige jaren wordt toegepast.

Nieuwe programma vanaf september 2010
Audit & Assurance II gaat in op de controleaanpak en de interim-controle. De onderwerpen sluiten sterk aan bij BIVII (typologiemode en interne beheersing). Daarnaast zullen de bijzondere onderzoeken (COS 800, 3000, 3400, 5500) behandeld worden. Deze stof betreft onderwerpen welke in het MKB regelmatig aan de orde zijn. Deze materie wordt nu behandeld in Audit & Assurance III (LAC 2B, waarbij de ‘B’ staat voor bijzondere onderzoeken). Bij Audit & Assurance III ligt de nadruk op de eindejaarscontrole. In beide vakken zal de van toepassing zijnde regelgevingzoals de wet AA, VGC, WTA, Wwft enz. behandeld worden.

De indeling van het programma is als volgt:
A&A II
8 weken controleproces en interim-controle
6 weken bijzondere onderzoeken
Examen:
2/3 gericht op de interim-controle
1/3 gericht op de bijzondere onderzoeken.
A&A III
11 weken controleproces en eindejaarscontrole
Examen:
Algemene controle en beperkte integratie met BIV en EV.

Overgangsregeling Audit & Assurance II vanaf september 2010
Afstuderen in het oude programma
Het vanaf september 2010 te behalen certificaat Audit & Assurance II kan worden ingebracht als vrijstelling voor het onderdeel LAC 2B.

Afstuderen in het nieuwe programma
Studenten die in het bezit zijn van het oude stijl certificaat LAC 2B kunnen bij het examenbureau verzoeken om een vrijstelling voor het onderdeel Audit & Assurance II. Studenten die in het bezit zijn van het nieuwe stijl certificaat Audit & Assurance III behaald in januari of juni 2010 kunnen bij het examenbureau verzoeken om dit certificaat om te zetten naar een certificaat Audit & Assurance II (interim-controle en bijzondere onderzoeken).

Overgangsregeling Audit & Assurance III vanaf september 2010
Afstuderen in het oude programma
Het vanaf september 2010 te behalen certificaat Audit & Assurance III kan worden ingebracht als vrijstelling voor het onderdeel LAC 2A.

Afstuderen in het nieuwe programma
Studenten die in het bezit zijn van het oude stijl certificaat LAC 2A kunnen bij het examenbureau verzoeken om een vrijstelling voor het onderdeel Audit & Assurance III.
Studenten die in het bezit zijn van het nieuwe stijl certificaat Audit & Assurance II behaald in januari of juni 2010 kunnen bij het examenbureau verzoeken om dit certificaat om te zetten naar een certificaat Audit & Assurance III (algemene controle).

Gevolgd maar niet behaald
Indien Audit & Assurance II (LAC 2A) niet behaald is:
– Audit & Assurance III (eventueel) volgen als herhaling en het examen Audit & Assurance III doen.

Indien Audit & Assurance III (LAC 2B) niet behaald is:
– Audit & Assurance II les 1 t/m 8 volgen (nieuwe stof) en les 9 t/m 14 (eventueel) volgen als herhaling en het examen Audit & Assurance II doen.

Beide examens behaald
Geen gevolgen.