Opleidingsprogramma

De opleiding HBO Accountancy is een HBO-opleiding en valt onder de Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (WHW). De opleiding heeft een propedeutische fase ( 60 EC) en een hoofdfase (180 EC). De opleiding wordt afgesloten met een afstudeeropdracht. Bij succesvolle afronding van de opleiding mag je je Bachelor of  Economics (B Ec) noemen. Wil je nog hogerop, dan kun je bijvoorbeeld met vrijstellingen doorstromen naar de post bacheloropleiding AA-accountant. Voor meer informatie klik op Vervolgopleidingen.

De opleidingen HBO Accountancy van de bij VAAC aangesloten leden zijn allen geaccrediteerd door de NVAO.*

Met ingang van 1 september 2008 is het nieuwe programma voor de propedeutische fase HBO Accountancy ingevoerd. Per 1 september 2009 is het vernieuwde hoofdfaseprogramma ingevoerd. Hiermee is het totale onderwijsprogramma HBO Accountancy vernieuwd.

Tijdens je propedeuse volg je een aantal inleidende modules, zoals Inleiding bedrijfsadministratie (journaalposten), Inleiding bedrijfseconomie en Inleiding belastingwetgeving. In de module Inleiding financiële rapportage en analyse leer je alles over calculaties en analyses t.b.v. het beleid en het samenstellen van overzichten, zoals budgetoverzicht, liquiditeitsoverzicht, balans en de winst- en -verliesrekening.

In de hoofdfase van je opleiding ga je jouw kennis verder verdiepen. Naast modules als Jaarrekening, Fiscale jaarrekening en Finance & riskmanagement is ruimte ingebouwd voor modules die nodig zijn voor doorstroom naar de opleiding tot AA-accountant.

Per 1 september 2009 is het vernieuwde onderwijsprogramma post-HBO AA  ingevoerd.  Het AA-programma omvat 86 EC’s.  Bij succesvolle afronding van de opleiding ontvang je het getuigschrift AA. Als je vervolgens de praktijkopleiding met goed gevolg afrondt,  mag je jezelf AA-accountant noemen.

Voor kandidaten die op 1 september 2009 nog studeren in het oude programma HBO Accountancy of post-HBO AA ‘oude stijl’ kunnen onder voorwaarden overstappen naar het nieuwe programma. De duur en omvang van de opleiding hoeft er niet door te worden beïnvloed. Voor meer informatie over de overgangsregeling klik hier.