Programma HBO Accountancy tot 1 september 2009

De propedeuse (tot 1 september 2008) en de hoofdfase (tot 1 september 2009) van het programma HBO Accountancy zag er als volgt uit.

Propedeuse
Theorie EC
Inleiding Bedrijfseconomie 11
Inleiding Bedrijfsadministratie 11
Inleiding Bedrijfsstatistiek/ Financiële Rapportage & Analyse 10
Inleiding Belastingwetgeving 11
Inleiding Bestuurlijke Informatievoorziening 10
Oriëntatie op de Accountancy 2
Praktijkcomponent/practica
Communicatieve en Sociale vaardigheden 5
Totaal Propedeuse 60
Hoofdfase
Theorie EC
FASE 1
Bedrijfsadministratie 2 en 3 14
Bedrijfseconomie A en B 14
Bedrijfsorganisatie 6
Bedrijfsrecht incl. ondernemingsrecht 14
Belastingrecht 12
Bestuurlijke informatievoorziening 10
Economie, onderverdeeld in:
– Geld- en bankwezen
– Commerciële economie
5
5
Externe verslaggeving 10
Financiële rekenkunde 6
FASE 2
Kosten & Opbrengsten* 9
Financiering* 9
Strategisch Management* 9
Leer van de Accountantscontrole I *
(incl. levensverzekeringswiskunde)
7
Praktijkcomponent/practica
Stage 30
Afstudeeropdracht 20
Totaal 180
Totaal gehele opleiding Bachelor Accountancy 240

* zogenaamde AA-vakken