Studieprogramma post hbo AA ‘oude stijl’

Het onderwijsprogramma van de opleiding post hbo AA  zag er tot 1 september 2009 als volgt uit.

Vak EC
1. Administratieve organisatie 24
2. Externe verslaggeving 15
3. Kennis van het MKB
Fiscale advisering voor het MKB 17
Strategisch management voor het MKB 9
Kosten en opbrengsten 9
Financiering 9
4. Leer van de accountantscontrole
LAC I 7
LAC 2 20
Totaal 110