Overgangs- en Aanvullende regelingen HBO Accountancy en post hbo AA

In het kader van het lopende programma HBO Accountancy en post hbo AA gelden de volgende overgangsregelingen:

§         Kandidaten die op 1 september 2009 bezig zijn met hun studie HBO Accountancy kunnen behaalde certificaten van de modules van het programma oude stijl inbrengen als vrijstelling in het nieuwe programma volgens de Overgangsregeling HBO Accountancy 2009. Vrijstellingen op grond van genoemde bewijzen zijn geldig tot 1 september 2017.  Voor de opleiding post hbo AA  klik op Overgangsregeling post hbo AA.

§         Kandidaten die  per 1 september 2009 de modules Management accounting en/of  Financiering hebben afgerond kunnen nog afstuderen in het programma oude stijl tot 1 september 2013. Dit betekent dat er na 31 augustus 2013 geen getuigschriften HBO Accountancy op grond van het oude programma meer worden afgegeven.

§         Kandidaten kunnen vanaf 1 september 2009 modules van het programma HBO Accountancy nieuwe stijl volgen en behaalde certificaten tot 1 september 2013 inbrengen als vrijstelling in het oude programma volgens de Aanvullende regeling HBO Accountancy 2009 – 2013.

§         Voor de opleiding post hbo AA geldt dat de eerder behaalde certificaten als vrijstelling in het programma ‘oude stijl’ kunnen worden ingebracht tot 1 september 2013. Klik voor meer informatie op Aanvullende regeling post hbo AA .

Als onderdeel van de invoering van het nieuwe programma HBO Accountancy is opgenomen de regeling voor de afbouw van de examens HBO Accountancy in het programma HBO Accountancy ‘oude stijl’ . Kijk hier tot wanneer je nog examens  ‘oude stijl’ kan afleggen.

Voor de opleiding post hbo AA geldt dat uitsluitend voor de modules oude stijl AA-Kosten & Opbrengsten en AA Financiering juni 2010 de laatste examenmogelijkheid is.

Voor de overige modules oude stijl is de mogelijkheid niet meer aanwezig.