Afstuderen in het oude programma HBO Accountancy? Aanvullende regeling 2009 – 2013

Let op: Dit geldt alleen voor studenten die per 1 september 2009 de modules Management accounting en/of  Financiering hebben afgerond.

Afstuderen in het programma oude stijl is mogelijk tot 1 september 2013. Dit betekent dat er na 31 augustus 2013 geen getuigschriften HBO Accountancy op grond van het oude programma meer worden afgegeven.

Kandidaten kunnen vanaf 1 september 2009 modules van het programma nieuwe stijl volgen en behaalde certificaten tot 1 september 2013 inbrengen als vrijstelling in het oude programma volgens het hiernavolgende schema.

Modules HBO Accountancy oudestijl

Vrijstelling op grond behaald nieuw certificaat

Propedeutische fase


Inleiding Bedrijfseconomie


Inleiding Bedrijfsadministratie

 • Voldoende cijferlijst Inleiding  BAI (oud) + certificaat of voldoende cijferlijst (Inleiding) FRA
 • Of Certificaat Inleiding BA jp (nieuw) + certificaat of voldoende cijferlijst (Inleiding) FRA

Inleiding Belastingwetgeving


Inleiding Statistiek

 • Certificaat FRA
 • Of Voldoende cijferliist BS

Computer en Boekhoudvaardigheden

 • Praktijkopdrachten, het BA software gedeelte + het gedeelte computervaardigheden (Toegepaste Informatica).

Oriëntatie op het Accountantsberoep

 • Oriëntatie op de beroepspraktijk

Sociale en Communicatieve Vaardigheden

 • Communicatieve Vaardigheden
Hoofdfase


Economie

 • Algemene Economie

Bedrijfsorganisatie

 • Organisatie en Management

Privaatrecht (Bedrijfsrecht)

 • Inleiding recht en Recht

Sociaal Recht (Bedrijfsrecht)

 • Recht

Externe Verslaggeving

 • Jaarrekening + Geconsolideerde Jaarrekening

Bedrijfseconomie

 • Cost & Management Accounting + Finance & Riskmanagement

Financiele Rekenkunde

 • Cost & Management Accounting

Financiele Administratie (Bedrijfsadministratie)

 • Jaarrekening en de Fiscale Jaarrekening

Bestuurlijke Informatievoorziening

 • Accounting Information Systems/BIV 2 (AA)

Belastingrecht

 • Fiscale Advisering (AA)

Management Accounting (AA) (Kosten en opbrengsten MKB)


Financiering (AA)


Strategisch Management voor het MKB (AA)

 • Strategisch Management (AA)

Leer van de accountantscontrole I (AA)

 • Audit and Assurance I (AA)

Stage


Afstudeeropdracht