Afstuderen in het oude programma AA? Aanvullende regeling 2009 – 2014

Afstuderen in het programma oude stijl is mogelijk tot 1 september 2014. Dit betekent dat er na 31 augustus 2014 geen getuigschriften post HBO Accountant Administratieconsulent op grond van het oude programma meer worden afgegeven.

Kandidaten kunnen vanaf 1 september 2009 modules van het programma nieuwe stijl volgen en behaalde certificaten tot 1 september 2014 inbrengen in het oude programma volgens het hiernavolgende schema. Er vindt dus geen afbouw plaats van de oude examens.

Modules AA oude stijl

examen module AA nieuwe stijl

Vermelding op cijferlijst

Administratieve organisatie

Bestuurlijke Informatievoorziening II en Bestuurlijke Informatievoorziening III

Vrijstelling

Externe verslaggeving

Externe Verslaggeving II

Vrijstelling

Fiscale advisering voor het MKB

Fiscale Advisering

Overnemen cijfer

Strategisch management voor het MKB

Strategisch Management

Overnemen cijfer

Kosten en opbrengstenFinancieringLAC I

Audit & Assurance I

Overnemen cijfer

LAC 2

Audit & Assurance II en Audit & Assurance III

Vrijstelling