Afbouw examens vakken in het HBO Accountancy programma ‘oude stijl’

Ten aanzien van de afbouw van examens is het volgende besloten.

  • De laatste examenmogelijkheid voor interne schriftelijke toetsen is: juni 2011
  • Practica, stage en afstudeeropdracht kunnen tot 1 september 2013 worden afgerond.

Voorbehoud: bij terugloop van de aantallen kandidaten, kan besloten worden examenrondes te laten vervallen.

Overzicht van de schriftelijke examens hbo Accountancy oude stijl


Modules HBO Accountancy oude stijl

Laatste examen

Propedeutische fase


Inleiding Bedrijfseconomie

Nvt

Inleiding Bedrijfsadministratie

Juni 2010 (MBA BedrijfsadministratieAssociatie)

Inleiding Belastingwetgeving

Nvt

Inleiding Statistiek

Juni 2011 (MBA onderdeel BedrijfsstatistiekAssociatie)

Computer en Boekhoudvaardigheden


Oriëntatie op het Accountantsberoep


Sociale en Communicatieve Vaardigheden


Hoofdfase


Economie

Juni 2011

Bedrijfsorganisatie

Juni 2011

Privaatrecht (Bedrijfsrecht)

Juni 2011

Sociaal Recht (Bedrijfsrecht)

Juni 2011

Externe Verslaggeving

Dec 2012 (in 2009 en 2010 4x p.j. in 2011 en 2012 2x p.j.)

Bedrijfseconomie

Dec 2012 (in 2009 en 2010 4x p.j. in 2011 en 2012 2x p.j.)

Financiele Rekenkunde

Juni 2011

Financiele Administratie (Bedrijfsadministratie)

BA 2 Dec 2012 (in 2009 en 2010 4x p.j. in 2011 en 2012 2x p.j.)

BA 3 juni 2010;

Bestuurlijke Informatievoorziening

Juni 2010

Belastingrecht

Dec 2012 (in 2009 en 2010 4x p.j. in 2011 en 2012 2x p.j.)

Management Accounting (AA) (Kosten en Opbrengsten MKB)

Juni 2010

Financiering (AA)

Juni 2010

Strategisch Management voor het MKB (AA)

Juni 2009

Leer van de accountantscontrole I (AA)

Juni 2009

Stage


Afstudeeropdracht