Overstappen naar het nieuwe programma AA

De overgangsregeling is van toepassing op kandidaten die op 1 september 2009 bezig zijn met hun studie post HBO AA en willen afstuderen op het nieuwe programma.

Bij een overstap op het nieuwe programma zijn de nieuwe vooropleidingseisen van toepassing. De vakken Kosten en opbrengsten, Financiering en Leer van de accountantcontrole 1 uit het oude programma zijn verschoven naar de bachelorfase. In de vooropleidingseis uit de bachelorfase zijn de vakken Corporate governance en Levensverzekeringswiskunde toegevoegd. Bij een overstap van het oude naar het nieuwe programma worden daarom de volgende vooropleidingseisen  beoordeeld:

§         Audit & Assurance I

§         Financieel management/Financiering

§         Management accounting

§         Corporate governance

§         Levensverzekeringswiskunde (als onderdeel van wiskunde en statistiek)

De vakken Kosten en opbrengsten en Financiering uit het oude programma zijn niet langer opgenomen in het post-HBO programma. Deze onderwerpen zijn in het nieuwe programma opgenomen in de vooropleidingseisen onder de kerngerelateerde vakken  Financieel management/Financiering en Managementaccounting.

De nieuwe vooropleidingseis voor Financieel management/Financiering en Management-accounting wordt standaard gedekt door:

§         de AA-certificaten Kosten en opbrengsten en Financiering

§         de HBO SPD- of HBO Accountancy (VAAC getuigschrift)-certificaten Bedrijfseconomie en  Financiele rekenkunde (programma’s oude stijl)

§         de SPD certificaten Cost & management accounting en Finance & riskmanagement (programma nieuwe stijl).

In het geval van andere opleidingsbewijzen moet de vooropleidingseis opnieuw worden beoordeeld.

In het nieuwe programma zijn de vakken Corporate Governance en Levensverzekerings-wiskunde toegevoegd. Aan de vooropleidingseis voor deze vakken is voldaan indien aantoonbaar voldoende kennis is in een relevant vak van de bacheloropleiding.

Vooropleidingseis AA nieuwe stijl

Standaardvrijstelling op grond van certificaat hbo SPD, hbo Accountancy (VAAC-getuigschrift) en AA

Audit & Assurance I

  • Leer van de accountantscontrole I (AA certificaat-oude stijl)
  • Of Audit & Assurance I (HBO Accountancy nieuwe stijl)

Financieel management/Financiering

  • Financiering (AA-certificaat oude stijl)
  • Of SPD-certificaat/HBO Accountancy-certificaat Bedrijfseconomie + SPD-certificaat /HBO Accountancy-certificaat Financiele rekenkunde (oude stijl)
  • Of SPD certificaat Finance & riskmanagement (nieuwe stijl)

Management accounting

  • Kosten & opbrengsten (AA-certificaat oude stijl)
  • Of SPD-certificaat/HBO Accountancy-certificaat Bedrijfseconomie + SPD-certificaat /HBO Accountancy-certificaat Financiele rekenkunde (oude stijl)
  • Of SPD certificaat Cost & management accounting (nieuwe stijl)

Kandidaten die op 1 september 2009 bezig zijn met hun studie post HBO Accountant Administratieconsulent (AA) kunnen behaalde certificaten van de modules van het programma oude stijl inbrengen als vrijstelling in het nieuwe programma volgens het hiernavolgende schema.

Modules AA nieuwe stijl

Vrijstelling op grond van oude certificaat

Voorwaarde

Certificaat mag op datum van afgifte getuigschrift post HBO AA niet ouder zijn dan

Audit & Assurance II

Leer van de accountantscontrole II

Of voldoende cijfer voor LAC II A

9 jaar

Audit & Assurance III

Leer van de accountantscontrole II

Of voldoende cijfer voor LAC II B

6 jaar

Bestuurlijke informatieverzorging II

Administratieve organisatie

Of voldoende cijfer voor AO eerste zitting

9 jaar

Bestuurlijke informatieverzorging III

Administratieve organisatie

Of voldoende cijfer voor AO tweede zitting

6 jaar

Externe verslaggeving II

Externe verslaggeving

9 jaar

Externe verslaggeving III


6 jaar

Fiscale advisering

Fiscale advisering voor het MKB

6 jaar

Strategisch management

Strategisch management voor het MKB

9 jaar