Indienen van een vrijstellingsverzoek

§         Bent u in het bezit van een getuigschrift of diploma genoemd op de indicatielijst van Vrijstellingen HBO Accountancy en is dit niet ouder dan 10 jaar resp. 5 jaar (bij Recht). Dien in dat geval uw vrijstellingsverzoek in bij de instelling waar u studeert  of gaat studeren.

§         Beschikt u over een getuigschrift of diploma dat niet op de indicatielijst van Vrijstellingen HBO Accountancy voorkomt, maar waarmee u wel voor vrijstelling in aanmerking denkt te komen. Of staat uw getuigschrift of diploma wel op de lijst, maar is het ouder dan 10 jaar resp. 5 jaar (bij Recht) en kan u door middel van opleidingsbewijzen en/of werkervaring aantonen dat u nog steeds over deze kennis beschikt? Dien in dat geval uw vrijstellingsverzoek in bij de instelling waar u studeert of gaat studeren.

§         Bent u in het bezit van een getuigschrift of diploma genoemd op de lijst van Vrijstellingen Post HBO AA-accountant. Dien in dat geval uw vrijstellingsverzoek in bij de instelling waar u studeert  of gaat studeren.

§         Beschikt u over een getuigschrift of diploma dat niet op de lijst voorkomt van Vrijstellingen Post HBO AA- accountant, maar waarmee u wel voor vrijstelling in aanmerking denkt te komen? Dien in dat geval uw vrijstellingsverzoek in bij de instelling waar u studeert of gaat studeren.

Een verzoek tot vrijstelling dient te worden vergezeld van een kopie van de vrijstellingsverlenende bewijzen als getuigschriften, diploma’s en cijferlijsten, inhoudsbeschrijving van de modules van de gevolgde opleiding alsmede een uitgebreid cv en andere relevante gegevens.

De kosten voor het indienen van een vrijstellingsverzoek bedragen € 75,-. Een vrijstellingsverzoek wordt pas in behandeling genomen als het verschuldigde bedrag is betaald. De instelling waar u studeert of gaat studeren zal u binnen twee weken laten weten of uw verzoek is ingewilligd.