Indicatielijst vrijstellingen HBO Accountancy

Vrijstelling voor de module: In bezit van getuigschrift/diploma:
Propedeuse
Inleiding Bedrijfseconomie MBA
MBO niveau 4 to Crebo 10039
HBO of WO propedeuse economische richting 1)
Ad Financieel management/Ad Accountancy
Vakopleiding Bedrijfsadministratie & accountancy
Inleiding Bedrijfsadministratie MBA
MBO niveau 4 to Crebo 10039
HBO of WO propedeuse economische richting 1)
Ad Financieel management/Ad Accountancy
Vakopleiding Bedrijfsadministratie & accountancy
Inleiding Financiële Rapp. & Analyse MBA
MBO niveau 4 to Crebo 10039 met belastingrecht op de cijferlijst
HBO of WO propedeuse economische richting 1)
Ad Financieel management/Ad Accountancy
Vakopleiding Bedrijfsadministratie & accountancy
Inleiding Belastingwetgeving MBA
MBO niveau 4 to Crebo 10039 met belastingrecht op de cijferlijst
HBO of WO propedeuse economische richting 1)
Ad Financieel management/Ad Accountancy
Vakopleiding Bedrijfsadministratie & accountancy
Inleiding Bestuurlijke Informatievoorz. HBO of WO propedeuse economische richting 1)
Ad Financieel management/Ad Accountancy
Vakopleiding Bedrijfsadministratie & accountancy
Oriëntatie op de Beroepspraktijk Geen vrijstelling mogelijk m.u.v. kandidaten met een diploma Ad Financieel management/Ad Accountancy/ Vakopleiding Bedrijfsadministratie & accountancy
Communicatieve Vaardigheden HBO of WO propedeuse economische richting 1)
Ad Financieel management/Ad Accountancy
Vakopleiding Bedrijfsadministratie & accountancy
Hoofdfase
Jaarrekening HEAO AC en BE 1)
HBO Fiscaal Recht RB Jaarrekening
HBO Accountancy VAAC Jaarrekening
WO Bedrijfseconomie 1}
Ad Financieel management/Ad Accountancy
Vakopleiding Bedrijfsadministratie & accountancy
Fiscale Jaarrekening HEAO AC en BE 1)
HBO Fiscaal Recht RB Fiscale Jaarrekening
HBO Accountancy VAAC Fiscale Jaarrekening
Ad Financieel management/Ad Accountancy
Vakopleiding Bedrijfsadministratie & accountancy
Cost & Management Accounting HEAO AC en BE 1)
HBO Fiscaal Recht RB Cost & Management Accounting
HBO Accountancy VAAC Cost & Management Accounting
Nijenrode Managementaccounting
WO Bedrijfseconomie 1}
Ad Financieel management/Ad Accountancy
Vakopleiding Bedrijfsadministratie & accountancy
Finance & Risk Management HEAO AC en BE 1)
HBO Fiscaal Recht RB Finance & Risk Management
HBO Accountancy VAAC Finance & Risk Management
WO Bedrijfseconomie 1}
Vakopleiding Bedrijfsadministratie & accountancy
Algemene Economie HEAO AC, BE, CE, FSM en MER; HBO bedrijfskunde 1)
HBO Fiscaal Recht RB
HBO Accountancy VAAC
Nijenrode Marketing
Ad Financieel management
Organisatie & Management HEAO AC, BE, CE, FSM en MER; HBO bedrijfskunde 1)
HBO Fiscaal Recht RB
HBO Accountancy VAAC
Ad Financieel management/Ad Accountancy
Inleiding Recht HEAO AC, BE en MER 1)
HBO Fiscaal Recht RB Inleiding Recht
HBO Accountancy VAAC Inleiding Recht
Nijnrode acc. Beginselen recht
WO Bedrijfseconomie 1}
WO Recht
CB Belastingadviseur
Ad Financieel management/Ad Accountancy
Recht HEAO AC, BE en MER 1)
HBO Fiscaal Recht RB Recht
HBO Accountancy VAAC Recht
Nijenrode Ondernemingsrecht
WO Recht
CB Belastingadviseur
Corporate Governance HEAO AC1)
Onderzoeksvaardigheden HBO of WO economische richting 2)
Audit & Assurance 1 HEAO AC3)
Ad Accountancy
Fiscale Advisering (AA) CB Belastingadviseur
Levensverzekeringswiskunde HEAO AC,FSM1)
Nijenrode Levensverz. Wisk
Strategisch management MKB
Bestuurlijke Informatiev. 2 HEAO AC3)
Nijenrode BIV AIS en BIV IB
Externe Verslaggeving 2 HEAO AC3)
Nijenrode Externe Verslaggeving
Praktijkcomponenten
Praktijkopdrachten (portfolio) Geen vrijstelling mogelijk
Afstudeeropdracht Geen vrijstelling mogelijk

Meer informatie over hoe een vrijstellingsverzoek in te dienen vind je hier.

1) of cijferlijst met voldoende EC voor inleidende onderdelen van het betreffende vak

2) voorbereidende vakken voor de scriptie

3) Indien de overalltoets is opgenomen in het curriculum en met voldoende is afgerond